Útravaló Ösztöndíjprogram - Hazai
Út a középiskolába / érettségihez / szakmához
Útravaló Ösztöndíjprogram

A pályázat menete

A pályázat benyújtásának szakaszai, időpontjai

A regisztráció és a pályázatok benyújtási határideje az egyes alprogramok vonatkozásában:

Figyelem! Valamennyi dokumentumot kizárólag elektronikusan, a pályázati felületre szükséges feltölteni.

Postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre és beküldésre került.

A regisztráció folyamatának leírása

Az UTR felületen történő regisztráció

A felhasználó (mentor/feladatellátási hely adminisztrátor), mint természetes személy regisztrál (amennyiben az előző években nem regisztrált) az UTR felület weboldalán nevének, telefonszámának, e-mail címének megadásával.

Amennyiben már rendelkezik regisztrációval az UTR felületen, abban az esetben kérjük, ne regisztráljon be ismét a felületen, ellenkező esetben a továbbfutó tanulók nem lesznek láthatóak a rendszerben.

A mentori és feladatellátási hely adminisztrátori (a továbbiakban: FEH admin) regisztrációs adatlapok kitöltése, jóváhagyása

A felhasználó kiválasztja, hogy mentor vagy FEH admin szerepkört kíván betölteni a folyamatban, és kitölti a választásának megfelelő regisztrációs lapot („Mentor regisztráció”, illetve „Feladatellátási hely adminisztrátor regisztráció” adatlapok). „Feladatellátási hely adminisztrátor regisztráció” adatlap kitöltésével párhuzamosan már tölthetik a mentorok a „Mentor regisztráció” adatlapot.

Egy személy több szerepkört is betölthet, tehát kitölthet mind mentori, mind FEH adminisztrátori adatlapot is. Az adott szerepkör jogosultságát jóváhagyást követően az a felhasználó kapja meg, akinek a nevével a rendszerbe bejelentkezve az adott űrlap kitöltésre került.

Mind a mentori, mind a FEH adminisztrátori regisztráció jóváhagyást igényel, a regisztrált felhasználók csak a jóváhagyást követően kapják meg teljes körű jogosultságukat a rendszerben.

A FEH adminisztrátori regisztráció folyamata

A FEH admin-ok regisztrációja két lépésből áll.

Első lépésben meg kell jelölni a feladatellátási helyet, ahova az adminisztrátor regisztrálni kíván, majd meg kell adni az alapvető kapcsolattartási adatokat.

Második lépésben a kitöltött "Regisztrációs adatlap intézmények részére" űrlapot szükséges letölteni a rendszerből, kinyomtatni, majd bélyegzővel ellátni és aláíratni az intézményvezetővel. Az aláírt, bélyegzővel ellátott adatlapot szkennelés után digitális formában fel kell tölteni az UTR felületre, ezt követően válik lehetővé a FEH adminisztrátori regisztráció benyújtása.

A FEH admin-ok benyújtott regisztrációinak jóváhagyását központilag a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: Lebonyolító) végzi, a jóváhagyást követően a FEH admin-ok teljes jogú FEH admin-á válnak az UTR felületen. Ha a Lebonyolító a FEH admin regisztrációs adatokban hibát talál, akkor jóváhagyás helyett a regisztrációs űrlapot korrekcióra visszaküldheti a FEH admin részére..

A mentori regisztráció folyamata

A mentori regisztráció technikailag két részre tagolt. Elsőként a mentor személyére vonatkozó törzsadatok megadása szükséges (ún. „mentor profil” kitöltése), második lépésben pedig azon feladatellátási helyet jelölheti meg a mentor, ahol mentori tevékenységet kíván ellátni.

Egy felhasználó több feladatellátási helyen is regisztrálhat mentorként.

Az egyes feladatellátási helyekre regisztrált mentorok regisztrációját az adott feladatellátási helyek teljes jogú FEH adminisztrátorai hagyják jóvá. A jóváhagyott regisztrációjú mentorok ettől kezdve teljes jogú mentorokká válnak. Ha a FEH admin a mentori regisztrációs adatokban hibát talál, akkor jóváhagyás helyett a regisztrációs űrlapot korrekcióra visszaküldheti a mentornak.

Pályázatokat kizárólag teljes jogú mentorok nyújthatnak be.

A pályázatok benyújtása

Amint egy mentor teljes jogúvá válik az UTR felületen, onnantól kezdve lehetősége lesz az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulóval pályázat benyújtására.

A pályázat benyújtása az alábbi lépésekből áll: